Joremi Oy

Joremi Oy är grundat år 2001 och är ett företag som har specialiserat sin verksamhet på import av olika slags förpackningsmaterial och har ett starkt fotfäste inom grossistbranschen.

Expertis har vi både inom livsmedelsbranschen samt inom detaljhandel. Vi har en över 20 års erfarenhet inom dessa branscher, vilket avspeglas i vårt arbete i och med att vi kan erbjuda kunskap inom ämnet och lösa diverse problem våra kunder kämpar med gällande förpackningar. Vår kundkrets omfattar företag både i Finland och i hela Norden.

Viktiga värden för oss är bland annat kundnöjdhet, tillförlitlighet, punktlighet och framför allt verksamhet av hög kvalité. För att ligga i framkant av branschen utvecklar vi konstant både oss själva och själva arbetet för att allt bättre kunna tillfredsställa kundernas önskemål inom en bransch som ständigt utvecklas. Tilliten och förtroendet mellan oss och våra kunder har gynnat oss med långa och framgångsrika förhållanden, vilket vi är ytterst stolta över.

I och med att vi är vana vid att lösa våra kunders problem, är våra produkter vanligtvis skräddarsydda enligt kundernas behov och önskemål.

Varuleverantörerna vi samarbetar med är uppskattade internationella producenter. Även inom denna sektor har vi långa och förtroendefulla relationer.
Med samarbete av hög kvalité kan vi tillsammans med våra varuleverantörer skapa produkter och lösningar som tillfredsställer kundernas behov.
Joremi Oy:s långa erfarenhet inom livsmedelsbranschen, grossistbranschen samt inom detaljhandel, har lett till att vi är ivriga att konstant utveckla vår expertis och att även i framtiden ligga steget före inom branschen.
Det är ytterst viktigt för oss att vi även i framtiden kan erbjuda våra kunder tjänster av hög kvalité. I och med detta följer vi de nyaste trenderna och utvecklingen inom förpackningsindustrin för att uppnå våra mål.

Vi är redo för nya utmaningar, är du?